Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Goda exempel

Här kan du läsa både om evenemang som arrangerats av oss och hur vi hjälpt andra att integrera hållbarhet som en naturlig del av evenemanget

Göteborg Film Festival – Hållbarhet i 3D

Göteborg Film Festival är nordens största filmfestival som varje år tar avstamp i någon av hållbarhetens tre dimensioner.

Göteborg Film Festival blev 2020 den första internationella filmfestivalen i världen med ett jämställt filmprogram genom satsningen 50/50 by 2020. De visade att en kvalitativ filmfestival med ett jämställt utbud är mer än möjlig, samtidigt som möjligheten öppnades upp för kvinnliga filmskapare över hela världen att få sina filmer visade för en större publik.

Göteborg Film Festival har ett systematiskt hållbarhetsarbete med fokus på resor, transporter, material och livsmedel. Festivalen är noggrann med att inte producera engångsmaterial och att beställa rätt mängder för att hushålla med resurser. Den mat som bjuds på av festivalen är alltid vegetarisk eller fiskbaserad.

Göteborg & Co har varit med som sakkunniga i arbetet med att utveckla festivalens hållbarhetsarbete och är en aktivt bidragande part till festivalens utvecklingssatsningar.

UEFA Women´s Champions League final – ökade fotbollsintresset bland flickor

Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet, UEFA och fler aktörer axlade Göteborg & Co rollen som lokal arrangör och projektägare för UEFA Women’s Champions League Final. Totalt sträckte sig evenemanget över tre dagar med öppna träningar och andra kringevenemang.

En viktig faktor och målbild i värvandet av evenemanget var möjligheten att stärka fotbollens sociala och hållbara värden. Sedan finalen har antalet kvinnliga fotbollsdomare i Göteborgsområdet ökat med 100 %, antal kvinnliga ledarfigurer inom fotbollen ökade med 30 % och genom ett brett integrations- och legacyarbete riktat till unga ökade intresset för flick- och damfotboll i hela Göteborg.

Göteborg & Co var, utöver ansvaret som lokal arrangör och projektägare, ansvariga över de insatser som ämnade att stärka de sociala och hållbara värdena.

Way Out West – En musikfestival som driver debatt

Foto: Peter Kvarnström.

Göteborg & Co var med och möjliggjorde den omåttligt populära musikfestivalen Way Out West som sedan starten blivit nästan lika känd för sitt hållbarhetsarbete som för sitt rika artistutbud. Genom åren har vi samarbetat med Tripple Bottom Line-mätning av festivalen, vilket ledde till att festivalen blev helt vegetarisk 2012.

Vi etablerade gemensamt Way Out West Talks och har även samarbetat kring etableringen av Way Out West Film och Stay Out West. Arbetet omfattade en rad olika tillståndsfrågor och gemensamma kampanjer och aktiviteter internationellt.

Way Out West har på kort tid blivit ett internationellt föredöme för andra festivaler. Genom att fokusera på ekologisk och vegetarisk mat gör festivalen inte bara en miljöinsats, den bidrar också till debatten kring vårt sätt att leva.

Festivalen är miljöcertifierad av Göteborgs Stad sedan starten och är även KRAV-märkt. Det är också den första musikfestivalen i världen att bli certifierad med ISO 20121

Göteborgs Kulturkalas – Hållbart på gator och torg

Foto: Studiografen.

Göteborgs Kulturkalas är en stadsfestival som i olika skepnader genomförts i Göteborg under 30 år. Festivalen vill bidra och inspirera till en positiv utveckling och har länge jobbat med hållbarhet ur de tre dimensionerna; ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Kulturkalaset arbetar aktivt för att minska miljöbelastningen och uppfyller Svensk Miljöbas standard för hållbarhetsdiplomering av evenemang. Festivalens egna scener går på lokalt producerad förnybar energi samt uppfyller kriterierna för Fairtrade City Göteborg.

En stor satsning som Göteborgs Kulturkalas har varit med och drivit i flera år är ”Engångsfria evenemang”. Med festivalen som pilot vill initiativtagarna prova modeller som minskar nedskräpningen och ökar medvetenheten om hur vi påverkar naturen. Ambitionen är att hela festivalen ska vara engångsfri 2022.

Att arbeta med jämlikhet och mångfald i programläggning och kommunikation är en självklar del i festivalens arbete. I största möjliga mån skapas fysisk tillgänglighet som exempelvis läktare för rullstolar och syn- och teckentolkning.

Kulturkalaset 2022 ägde rum på festivalplatser runt om i Göteborg. En del av ambitionen var att öka tillgänglighet och skapa fler möten mellan människor. Genom att samarbeta med befintliga aktörer och parallella arrangemang bidrog festivalen till att stärka verksamheter och näringen i Göteborg.

Göteborgs Kulturkalas genomförs av Göteborg & Co, på uppdrag av Göteborgs Stad.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera