Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Näringslivs-gruppen

Göteborg ska vara en attraktiv och hållbar storstadsregion där idéer, verksamheter och människor växer tillsammans.

Näringslivsgruppen är en plattform för samverkan med 22 medlemsföretag från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn. Genom att utveckla och skapa nya strukturer för samverkan, initiera nya projekt, och lyfta Göteborg vill Näringslivsgruppen göra faktisk skillnad för människor och verksamhet i Göteborgsregionen.

I bred samverkan satsar Näringslivsgruppen på kulturella, kunskap- och näringslivsrelaterade projekt som stimulerar en långsiktig kompetensförsörjning och inkludering. Våra satsningar bidrar till en attraktiv, levande och hållbar storstadsregion. 

  • Vi utvecklar samverkansformer genom att lotsa in nya aktörer i ett befintligt projekt, förfina satsningar genom tillgång till sakkunskap, kompetens och nätverk, samt vidareutveckla långsiktiga verksamheter.
  • Vi initierar och faciliterar nya projekt genom att finansiera och vägleda satsningar i uppstartsfas samt skapa och driva nya evenemang och projekt.
  • Vi synliggör och ökar kunskapen om Göteborg genom att sprida information till samverkansaktörer, kommunicera i utvalda kanaler och nyttja grupper vi når som ambassadörer.

Samarbeta med oss

Har du ett projekt eller befinner din verksamhet sig i en utvecklingsfas och söker ny partner? Skicka din projektbeskrivning till naringslivsgruppen@goteborg.com eller kontakta oss för mer information.

Exempel på satsningar

Näringslivsgruppen har sedan starten 1991 satsat mer än 150 miljoner kronor i olika projekt. Nedan följer ett urval av projekten…

Kristin Mari Riera

Projektledare
+46 31 368 40 66

Christian Westerberg

Projektledare
+46 31 368 40 64

Pauline Modig-Pontois

Kommunikatör
+46 31 368 40 61

Malin Engelbrecht

Chef Näringslivsgruppen
+46 31 368 40 50

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera