Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Besöksnäringens kunskapsnav

Med Kunskapsnavet vill Göteborg & Co demokratisera och sprida kunskap på ett smart och effektivt sätt i ett gemensamt ekosystem för att stärka konkurrenskraften och framtidssäkra besöksnäringen.

Kunskapsnavet bygger på insamling av statistik, omvärldsbevakning och insikter med syfte att tillgängliggöra, utbilda och inspirera besöksnäringen till fortsatt innovation och utveckling. Kunskapsnavet ska även stimulera universitet och högskolor och privata företag till forskning och nya innovationer.

Tack vare Kunskapsnavet kan alla aktörer i en destination lära av historiska data, interagera med besökarna i staden med hjälp av realtidsdata och se in i framtiden med hjälp av prediktiva analyser, vilka analyserar kunddata i syfte att förutse framtida beteenden. Långsiktigt bidrar det till ökad lönsamhet för företagarna och skapar nya samarbeten.

Datasäkerhet och hållbarhet i fokus

All information som samlas in i Kunskapsnavet anonymiseras. Syftet är således inte att kartlägga enskilda individer utan snarare att förstå vad besökaren behöver för att få ut mesta möjliga av sitt besök.

Förutom att hjälpa näringen att förstå och optimera de ekonomiska förutsättningarna är nyckeltal och undersökningar inom social och miljömässig hållbarhet avgörande för att kunna förstå vilka delar av ekosystemet potentiella besökare påverkar eller påverkas av. Ökad kunskap effektiviserar även transporter och sparar resurser. 

En dataplattform som breddar insikter

Var bor besökaren när de kommer till Göteborg? Var äter de? Vilka aktiviteter sysselsätter de sig med?

Som ett verktyg i Kunskapsnavet skapades destinationens dataplattform. Aktörer inom besöksnäringen lämnar in sina data (från till exempel mobiloperatörer, trafik, kreditkortsföretag) i det gemensamma ekosystemet och tar del av berikad information för att få en helhetsbild av besökaren. 

Plattformen samlar in, konsoliderar, organiserar och distribuerar anonymiserade besöksdata som delad eller öppna data för vidare bearbetning. Den kan integreras med CRM och andra kundvårds- och analyssystem som samlar information om besökaren såsom plats, ålder, inköp, sidvisningar med mera.

Processen ger underlag för faktabaserade beslut. Ju fler som ansluter sig till dataplattformen, desto mer avancerade data går att få.

Niklas Masuch

Projektledare
+46 736 66 09 62

Rapporter

Hur det går för turismen i Göteborg jämfört med andra svenska storstäder i Norden? Hur påverkar omvärlden besöksnäringen i Sverige?…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera