Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Future Experience Lab

Future Experience Lab handlar om att ett nytt arbetssätt och ny metodik för att uppnå en kompetensförsörjning på lång sikt, där rättigheter med studerande från yrkesutbildning sammanförs och ger dem unik coaching och konsultexpertis. Insatsen utvecklar en långsiktig kompetensförsörjning genom eleverna samtidigt som rättigheterna får ny innovationskraft. 

Programmet 2022 utgår från yrkeshögskolan YRGO:s Event marketing och management-utbildning och den portfölj av skarpa projekt som genomförs under andra terminen av utbildningen. I denna kurs agerar de 30 studenterna som professionella arbetsgrupper direkt mot åtta uppdragsgivare som har formulerat skarpa eventuppdrag i unika briefer.  

Studenterna driver projektet från brief till genomförande tillsammans med uppdragsgivaren, vilket inkluderar hela processen från konceptutveckling och idéinförsäljning till budget, planering, projektledning och genomförande. Specifika moment som säkerhetsrutiner, tillgänglighet, varumärkesstärkande och marknadsföring av eventet ingår också. Målsättningen är att studenterna ska använda hela kursplanens verktygslåda.  
 
Genom projektet tillförs utöver ordinarie kursplan särskilt fokus på destinationen Göteborgs uttalade ambition att vara ”hybridupplevelsehuvudstad” genom att under en treårsperiod förstärka projektkursen i följande fem dimensioner:  

  • Totalevent – använd hela kursplanens verktygslåda, från konceptualisering till genomförande  
  • Hybrid-dimension – skapa unika upplevelser i både fysisk och digital dimension som samspelar 
  • Göteborgsunikt – sätt egen destinationsstärkande plats på kartan 
  • Förändringsdrivande – få hållbar samhällsförändring att hända 
  • Upplevelsehöjd – ”alltid med det episka i sikte” 

  • Projektet stöttas såväl av studenter som uppdragsgivare av ett team med välmeriterad strategisk, kreativ och digital kompetens, jämte expertis inom områden som projekten särskilt behöver, såsom spelutvecklare, influencers, app-skapare och TV-producenter och i tätt samarbete med eventkonsulter inom områden som teknik, säkerhet och tillgänglighet.  

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera