Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Projektet Omstart

Tack vare samverkan med projektet ”Omstart: Innovation i krisande små och medelstora företag i besöksnäringen” har vårt projekt kunnat erbjuda besöksnäringsföretagen en innovationsprocess som understödjer företagens omvandling till hållbar tillväxtstrategi på längre sikt. På så sätt bidrar projektet till långsiktigt hållbar sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft och kompletterar de mer direkta åtgärder som arrangeras av andra aktörer i regionen. Insatsen är ett led i de samverkande parternas gemensamma ambition att etablera ett ledande innovationsekosystem i Göteborgsregionen, med starka nationella och internationella förgreningar, och primärt fokus på upplevelsebaserade näringar.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera