Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Xperience Next

Tekniksprång, pandemi och klimatförändringar utmanar upplevelseindustrins affärslogik: Hur kan vi nå längre, göra mer och möjliggöra hållbar utveckling och tillväxt för industrins aktörer utan att nyttja mer resurser? Här drivs projekt som utforskar vad som är möjligt och flyttar kunskapen om hur värde kan skapas inom ramen för de planetära gränserna.

Under 2022 har satsningen Xperience Next dragit igång för att samla och aktivera upplevelseindustrins aktörer i internationellt ledande innovationsprojekt.

Xperience Next är en explorativ mötesplats för nätverkande, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Med upplevelsen i fokus utforskas områden som kultur, idrott, turism, digitalisering och internationalisering. Här kan upplevelseindustrins aktörer identifiera utmaningar och starta samverkansprojekt för att driva framtidens affärer mer framgångsrikt.

Hur gör vi det här? 

Inom programmet drivs spetsfrågor som genererar nya insikter, verktyg, metoder och affärsmodeller med syfte att skapa värde för många fler i nästa led.

Xperience Next utforskar hur upplevelseindustrin kan öka värdet på det som produceras och samtidigt minska den negativa påverkan på planet och människor. 

Tillsammans med nationella och internationella partners från näringslivet, offentlig sektor och akademin utvecklar vi upplevelseindustrin.

Lindholmen Science Park har i över 20 år möjliggjort samverkan för ökad innovationskraft. Det är i den traditionen Xperience Next kan erbjuda en dynamisk utforskande miljö. Här får upplevelseindustrin inspiration och synergier från andra innovationsprogram. Tillsammans skapar vi förutsättningar för värdeskapande och tillväxt. 

Vill du med? 

Vill du och ditt företag vara med att driva förändring inom upplevelseindustrin och vill medverka i Xperience Next, kontakta oss:


Anna Wennblad

Programledare, anna.wennblad@lindholmen.se +46(0)70-813 06 89

Ossian Stiernstrand

Näringslogik, ossian.stiernstrand@goteborg.com +46(0) 31-368 40 20

Peter Berggren

Partners och offentlig finansiering, peter.berggren@lindholmen.se +46 (0)722-43 00 85

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera